บริการครบวงจร

เราให้บริการทำการตลาดออนไลน์ในจีนแบบครบวงจร ตั้งแต่วางแผนการตลาด สร้างร้านค้าและประชาสัมพันธ์บนบริการและแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงดูแลการจัดส่งสินค้าและการชำระเงิน

Social Platform

จดทะเบียนร้านค้าออนไลน์บน weibo และ wechat ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหลักที่มีชาวจีนใช้งานกว่า 1,000 ล้านบัญชี

E-Commerce

สร้างร้านค้าบนเว็บไซต์ขายของออนไลน์ชื่อดังในจีน ทำการตลาด จัดการระบบส่งสินค้า และการชำระเงินออนไลน์ต่างๆ

Key Opinion Leaders

คัดเลือกผู้ที่มีชื่อเสียงเหมาะสมกับสินค้า เลือกรูปแบบประชาสัมพันธ์ ไปจนถึงการตอบคำถามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

Testimonial Platform

สร้างกลุ่มทดลองใช้ผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ผลทดสอบที่เกิดขึ้นในวงกว้าง เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม

Payment Platform

เป็นตัวแทนรับจ่ายเงินจากบัญชีออนไลน์ต่างๆ ในรูปแบบของ cross border settlement ตามเงื่อนไขที่กำหนดร่วมกัน

Search Engine Ads

ทำการตลาดแบบ Pay Per Click โดยการลงโฆษณาในเว็บไซต์ค้นหาที่เป็นที่นิยมในจีน เช่น Baidu, 360 Search

Market Planning

วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดในจีน และวางกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากที่สุด

Email & SMS Marketing

เสนอสินค้าผ่านอีเมลและ SMS ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ตรงจุด สะดวก รวดเร็ว และได้ผลต่อการลงทุน

SEO

ทำ SEO ด้วยเนื้อหาคุณภาพเพื่อให้เว็บไซต์แสดงอยู่ในอันดับต้นๆ บนเว็บไซต์ค้นหาที่นิยมในจีน

Logistic

บริหารคลังสินค้า ติดต่อประสานงาน และจัดส่งสินค้าในรูปแบบ 3PL ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญการขนส่งในจีน

eWOM

ทำการตลาดแบบปากต่อปาก โดยสร้างชื่อเสียงของสินค้าผ่านบริการออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าเชื่อถือและสนใจสินค้า

Trademarking

ประสานงานและดูแลจัดการการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีน ให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว ถูกต้อง

สนใจทำการตลาดออนไลน์ในประเทศจีน? ติดต่อ / สอบถาม
back